Tumblelog by Soup.io
 • gingerglue
 • guyver
 • unbill
 • skully
 • ploerre
 • zaczarowanysyf
 • harinezumi
 • astrid
 • HeWhoSawTheDeep
 • Nehalenia
 • muwerf
 • flauschfisch
 • thealex
 • miscreant-at-life
 • Americanlover
 • Tullfrog
 • swmmp
 • caraseen
 • hormeza
 • Deva
 • Steinkauz
 • kreska-groteska
 • git
 • tictictic
 • Rekrut-K
 • psychedelix
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1753 e751
Reposted fromowca owca viabanshe banshe
W pewnym wieku, nie chcesz już emocjonalnej huśtawki. Pragniesz troski i spokoju.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabanshe banshe
Dom jest tam, gdzie jest się szczęśliwym, gdzie się kochało i gdzie doświadczało się miłości.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
Bium (koreański) - puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
— Ładne słowa.
Reposted fromavooid avooid viabanshe banshe
7757 2b0d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe
7689 76b3 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe
7654 6750
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe
Najgorszy moment przychodzi wtedy, kiedy uzmysławiasz sobie, jak bardzo wszystko nie jest okej. Jak bardzo okłamujesz sama siebie, jak bardzo nie chcesz widzieć tego co się dzieje w okół. Jak przekłamujesz wszystkie fakty i sprowadzasz je do wersji wygodnej... Żeby tylko nie bolało, żeby tylko nie myśleć. I ogarnia Cię niespotykana samotność, otępienie. Nie możesz z nikim o tym pogadać, nie możesz nawet wyjść na papierosa i o tym pomilczeć. Jesteś sam ze sobą i tym co zjada Cię od środka.
— wieczorne myśli, me myself and i
Reposted fromcountingme countingme viabanshe banshe
Poszedłem i przed zakrętem zrozumiałem, że poczucie obcości świata, straszliwego smutku i bezwzględnego przejebania, o którym pisali romantycy, to prawda.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
7132 2d32 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viabanshe banshe
2494 b0c4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabanshe banshe
7861 ffec 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabanshe banshe
0232 b980 500
Reposted fromPoranny Poranny viabanshe banshe
3457 5b01
Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s viabanshe banshe
8399 a215 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viabanshe banshe
5641 771e 500
Reposted fromhrafn hrafn viabanshe banshe
9865 432d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viabanshe banshe
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— znalezione
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viabanshe banshe
Ogólnie rzecz biorąc, to ja jestem raczej na "nie". Niezorganizowana, niezdecydowana, nieostrożna, niedbała, nieufna, może troszkę niemądra i niepoważna. Widzisz, ja naprawdę potrzebuję Twojego "tak".
— 03:06/05/15
Reposted fromzlesypiam zlesypiam viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl