Tumblelog by Soup.io
 • psychedelix
 • Rekrut-K
 • tictictic
 • git
 • Tullfrog
 • kreska-groteska
 • gingerglue
 • guyver
 • unbill
 • skully
 • ploerre
 • zaczarowanysyf
 • harinezumi
 • astrid
 • HeWhoSawTheDeep
 • Nehalenia
 • muwerf
 • flauschfisch
 • thealex
 • miscreant-at-life
 • Americanlover
 • swmmp
 • caraseen
 • hormeza
 • Deva
 • Steinkauz
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0299 7ca4 500
Reposted fromwestwood westwood viaSkydelan Skydelan
Trzymaj się z dala od ludzi, którzy tłamszą twoje marzenia. Mali ludzie zawsze to robią. Jednak naprawdę wielcy sprawiają, że Ty także możesz stać się wielki
— Mark Twain
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
    (…)Chciałbym mieć kobietę, z którą bym się mógł wygłupiać. Kobietę kumpla, z którą szedłbym przez życie, robiąc sobie jaja. Taka łajdacka para- to mój ideał. Ale niewiele znam takich kobiet i są zajęte. A inne? Po pół godziny mam ich dosyć. A co dopiero, żeby któraś została do rana?
     
— Marek Raczkowski
Reposted frompiepszoty piepszoty viaSkydelan Skydelan
7594 161e
Reposted fromnicotine nicotine viaSkydelan Skydelan
7219 e842 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
Nie potrafię powiedzieć dlaczego Cię lubię, ale innych nie lubię za to, że nie są Tobą.
— .
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSkydelan Skydelan
1412 5676
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viaSkydelan Skydelan
Póki nosisz kogoś w sercu, nigdy go nie stracisz..
— Jack Frost
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viaSkydelan Skydelan
4984 faea 500
kadr z filmu Everything is Illuminated
Reposted fromtelewizja telewizja viaSkydelan Skydelan
Bo pod koniec dnia liczy się tylko to czy jest się szczęśliwym.
— Meneroth
Reposted fromMeneroth Meneroth viaSkydelan Skydelan
6849 0719
Reposted fromhearted hearted viaSkydelan Skydelan
3028 28d0 500
Reposted frompiehus piehus viajestemdeszczem jestemdeszczem

"Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno."


Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viaSkydelan Skydelan
A picture taken on Antarctica over 100 years ago. Recently discovered by the New Zealand Antarctic Heritage Trust.
Reposted fromSylvka Sylvka viaphotographers photographers
Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku viaSilentForest SilentForest
5124 bcc4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl